Зустрічайте AvesAuto в Європі! Для більш детальної інформації зв'яжіться з нами Докладніше
- Договір оферти

Договір оферти

Договір публічної оферти
Загальні положення

1.1. Ця оферта, є офіційною пропозицією ФОП Якименко А. А., далі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом — «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://avesauto.ua (далі - «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття і визначення
2.1. У цієї оферти, якщо контекст не вимагає іншого, нижченаведені терміни мають наступні значення:

* «товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;

* «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом вчинення електронного правочину.

* «Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» - фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведення оплати.

Предмет Договору
3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, у тому числі:

- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробка та доставка замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення
4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний у наявності.

4.2. Кожна позиція може бути представлена у замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поінформувати Покупця (по телефону або через електронну пошту).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення
Післяплатою

5.1. Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортних компанії за готівковий розрахунок у гривнях.

5.2. При не надходженні грошових коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень.

6.2. Разом з замовленням Покупцю надаються документи згідно законодавства України.

Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- оформити електронний договір;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін
8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

через незначне невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно за різної колірної передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

- за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримки та перебої в наданні Послуг (обробки замовлення і доставку товару), які відбуваються з причин, які знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логін та пароль третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном перебувало інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним засадам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і відвернути розумними способами.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови
9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей договір за умови попередньої публікації його на сайті avesauto.ua

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцеві свою згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «ПРО захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, у відповідності зі ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

Порядок повернення товару належної якості
10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин провадиться відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцю.

Строк дії договору
11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції у порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів

11.3. Сторони мають право розірвати даний договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

ПОСЛУГИ

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

НА НАДАННЯ ПОСЛУГ

Цей документ являє собою відкриту пропозицію (оферту) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕС-ГРУП» (надалі – Виконавець), щодо укладення Договору на наданняпослуг (далі – Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

Цей Договір є публічним, відповідно до ст. 633 та 641 Цивільного кодексу України, та йогоумови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуваннямцієї Оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке.

Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Офертіумов і оплати послуг, фізична або юридична особа, проводить акцепт цієї Оферти, стає Замовником(акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті) послуг (надалі –Замовник).

 1. Акцептування Договору:

1.1 Підтвердженням повного та безумовного акцептування цієї Публічної оферти є внесенняЗамовником оплати за замовлені Послуги у повному обсязі, що свідчить про прийняття ним Публічноїоферти.

1.2 Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцемоплати Замовником замовлених Послуг у повному обсязі чи вчинення інших дій, передбаченихДоговором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмовогопримірника Сторонами.

1.3 Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановленихВиконавцем умовах.

1.4 Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттямЗамовником положень Договору, Специфікацій та всіх Додатків, що є невід’ємною складовоючастиною Договору.

 1. Предмет Договору:

2.1   Виконавець бере на себе зобов'язання надати Замовнику послуги з технічного обслуговування та/або ремонту автомобільного транспортного засобу чи його складових частин на теріторії Замовника, у тому числі з використанням матеріалів як Замовника, так і Виконавця

2.2   Перелік робіт з технічного обслуговування та/або ремонту, а також перелік матеріалів і ціна послуг, визначаються за домовленістю Сторін і вказуються в наряді-заказі, який є невід'ємною частиною цьогоДоговору.

2.3  Виконавець самостійно визначає способи виконання робіт. Виконавець має право залучати до виконанняробіт (окремих видів робіт) третіх осіб, залишаючись в повному обсязі відповідальним перед Замовником завиконані роботи.

 1. 3. Права та обов'язки Сторін

 

3.1 Права та обов'язки Виконавця:

 • вимагати від Замовника своєчасної оплати за надані послуги;
 • якісно й у строки надавати послуги;
 • надавати можливість Замовнику (уповноваженій ним особі) особисто візуально контролювати виконання робіт за Договором за умов  додержання  вимог  безпеки з охорони праці, передбачених законодавством;
 • безплатно усувати недоліки, виявлені під час приймання виконаної згідно з Договором роботи;
 • підтверджувати документально види та обсяги виконаних робіт та надавати Замовнику відповідні документи із зазначенням дати виконання.

3.2. Права й обов'язки Замовника.

 • вимагати якісного надання послуг відповідно до умов даного Договору;
 • особисто (або доручити уповноваженій ним особі) візуально контролювати виконання робіт за договором за умов додержання вимог безпеки з охорони праці, передбачених законодавством;
 • отримувати від виконавця документальне підтвердження виду та обсягу виконаного технічного обслуговування чи ремонту транспортного засобу;
 • надати транспортний засіб для проведення робіт;
 • оплатити послуги Виконавця відповідно до умов даного Договору.
 1. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1 Загальна вартість Договору визначається вартістю робіт та матеріалів, які будуть використані Виконавцем протягом дії цього Договору, згідно отриманих Актів виконаних робіт, що є невід’ємною частиною даного Договору.

4.2 Вартість послуг погоджується Сторонами щодо кожного виду робіт і вказується в Акті виконаних робіт, який є невід'ємною частиною цього Договору.

4.3 Крім вартості послуг Замовник сплачує Виконавцю вартість матеріалів (у разі надання послуг з матеріалів Виконавця), яка вказується в наряді-замовленні.

4.4 Вартість робіт в процесі виконання робіт може бути змінена внаслідок:

 • необхідності проведення додаткових робіт;
 • неможливості або недоцільності надання будь-яких робіт;
 • необхідності в додаткових автозапчастинах та матеріалах.

4.5 Остаточна вартість робіт вказується в Акті виконаних робіт при прийманні результату робіт Замовником.

4.6 Оплата за надані послуги здійснюється Замовником на підставі рахунку Виконавця в безготівковій формі, в національній грошовій одиниці України, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, що вказаний у розділі 9 цього Договору не пізніше 30 (тридцяти) днів з дня підписання Акту виконаних робіт.

4.7 Замовник бере на себе зобов'язання прийняти й оплатити надані належним чином послуги, а також вартість використаних матеріалів Виконавця у розмірі, строки та в порядку, що передбачені умовами цього Договору.

4.8 Обмін документами Сторони можуть здійснювати використовуючи електронний зв’язок. Документи, які відправляються в електронному вигляді однією із Сторін іншій Стороні, повинні бути замінені на оригінали шляхом надіслання поштою або вручення представникам Сторін. До отримання оригіналів документів електронні копії документів мають силу оригіналу, погоджують права і обов’язки Сторін і можуть бути використані як докази.

 1. Порядок надання послуг

5.1 Замовник надає Виконавцю транспортний засіб для проведення робіт.

5.2 Матеріали для виконання робіт надаються Виконавцем.

5.3 Матеріали для виконання робіт можуть бути надані Замовником.

5.4 Виконавець не несе відповідальності за якість та пригодність запасних частин і матеріалів наданих Замовником, тим самим за можливі наслідки їх використання.

5.5 Виконавець надає гарантію на матеріали та виконані роботи. Гарантійний термін на автозапчастини встановлюється згідно даних заводу виробника. Гарантійний термін на виконані роботи встановлюється в Гарантійному талоні.

5.6 Передача і приймання робіт оформляється Актом виконаних робіт за формою, яка визначається Виконавцем. Про недоліки, які не можуть бути виявлені візуально, Замовник зобов'язаний сповістити Виконавця не пізніше дії гарантійного терміну.

5.7 Строк виконання робіт - не пізніше 3 робочих днів, з моменту одержання автомобіля від Замовника. У наряд - замовленні може бути зазначений інший строк виконання Робіт. У цьому випадку Виконавець зобов'язується виконати Роботу в строк, зазначений в наряд - замовленні.

 1. Відповідальність сторін

 

6.1 У разі невиконання в термін Замовником п. 4.6. цього Договору, Замовник сплачує пеню у розміріподвійної облікової ставки НБУ, діючої на день прострочення.

6.2 За порушення Виконавцем (з його вини) термінів виконання робіт Замовник має право вимагати відВиконавця сплату неустойки в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на день прострочення.

6.3 Збитки, понесені Сторонами в результаті невиконання, або неналежного виконання умов цього Договорувідносяться на винну Сторону крім виплати нею неустойки.

6.4 У випадку, коли неможливість виконання виникла за обставинами, за які жодна із Сторін не несе  відповідальність, Замовник відшкодовує Виконавцю фактично понесені ним витрати. В іншому Сторони несутьвідповідальність за невиконання, або неналежне виконання умов цього Договору відповідно до чинногозаконодавства України.

 1. Врегулювання спорів

 

7.1 Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору, у зв'язку з ним або з-за різного тлумачення його положень повинні вирішуватися шляхом переговорів і консультацій.

7.2 При неможливості вирішення спору в досудовому порядку, він підлягає розгляду відповідним господарським судом України за правилами, встановленими Господарським процесуальним кодексом України.

7.3 У разі якщо окремі положення цього Договору є або виявляться недійсними або таким, що суперечить закону, то це не буде поширюватися на дійсність інших положень Договору і в цілому. У цьому випадку Сторони зобов'язані замінити недійсні положення такими законними і дійсними положеннями, які повною мірою відображатимуть наміри Сторін і в ділових відносинах найближче відповідають смислу недійсних положень.                                  

 1. Прикінцеві положення

 

8.1 Виконавець підтверджує достовірність інформації, викладеної в розділі 9 цього Договору. У разі зміни адреси та/або реквізитів, зазначених у розділі 9 цього Договору, Виконавець зобов'язується протягом 5 (п'яти) робочих днів письмово інформувати Замовника про такі зміни.

8.2 Сторони можуть розірвати цей Договір за взаємною згодою, шляхом підписання Додаткової угоди про розірвання цього Договору.

 1. Платіжні і поштові реквізити Виконавця

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВЕС-ГРУП»

Юридична адреса: 49038, Україна, м. Дніпро, пл. Десантників, буд. 1.

Адреса для листування: 49033, Україна, м. Дніпро, вул. 152 Дивізії, 6. Савченко Олег Вікторович (до запитання)

Код ЄДРПОУ: 40869591

Код ІПН: 408695904659

р/р UA 10 351005 00000 26001631022400 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005

р/р UA 11 305299 00000 26003050529144 у АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299

Тел. +38(098) 356 80 51

Електронна адреса: [email protected]

Директор Заславський Д.О.

 

 

 

Підбір комплекту автоплівок

НОВІ ВИКРІЙКИ
Messenger Viber Telegram Передзвоніть мені